Jubileumssatsningar / Bergsjön 2021
20 maj 2014

Bergsjön 2021 är ett samarbete med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Plattformens medlemmar är: ByggGöta, Nordin Fastigheter, Balder, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, GöteborgsLokaler, Willhem, Victoria Park, SHH Bostäder och Wallenstam. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv. Vägen dit går via  delaktighet, aktiviteter, nybyggnation och projektprocesser som stärker Bergsjön på både kort och lång sikt.

Under 2021 kommer det första spadtaget tas för skapandet av ett nytt, tryggt och attraktivt stråk med 700 bostäder mellan Komettorget och Rymdtorget. Genom att skapa nya möjligheter och ökad attraktivitet ska Solgatan vara en pusselbit som gör att människor väljer att bo kvar i, och att flytta till, Bergsjön. Under Göteborgs 400 års-firande, firar Bergsjön 2021 samtidigt 10 år. Båda dessa jubiléer kommer vi uppmärksamma genom öppna upp för kalasbesök till Bergsjön med stadsvandringar,  workshops och guidade turer.

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
pernilla.hallberg@bergsjon2021.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare