Jubileumssatsningar / Botaniska trädgården
16 maj 2014

Dahlior, växter i Landeriet och på Stallbacken kommer till exempel att flyttas hit. Även byggnaden som kallas Stallet kommer att ha sin nya placering här. Anläggningen rymmer också en köksträdgård och en skolträdgård samt ett litet växthus för odling. Till 100-årsjubileet beräknas också det nya lilla Bergsväxthuset och Lökträdgården kunna invigas, samtidigt som de nya stora växthusen med besökscentrum börjar byggas.

Konstepidemin intar Botaniska

Under många år har tankar om ett samarbete mellan Botaniska trädgården och Konstepidemin funnits. Tanken är att samverka men också utmana varandra och att gästspela inom varandras områden, både geografiskt och innehållsmässigt.

Den bärande idén i samarbetet är ett utbyte där konst och trädgård kan samverka och väcka intresse och skapa engagemang för den biologiska mångfalden. Projektet kommer att pågå under 2021 och 2022 och kulminera i samband med Botaniskas 100 års jubileum 2023.

Platser kopplade till jubileumssatsningen

Läser in karta...
Adress: 

Läs mer
Läser in karta...
Adress: 

Läs mer
Visa karta i fullbredd

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare