Jubileumssatsningar / Hoppet Lokalförvaltningen
21 februari 2014

Lokalförvaltningen – Göteborgs stad har fått i uppdrag att bygga en förskola som så långt som möjligt är fossilfri i alla led – från råvaruuttag via transporter och tillverkning till byggarbetsplatsen och den färdiga byggnaden. Eventuell klimatpåverkan ska kompenseras. Projektet, som kallas Hoppet, är ett led i att skapa förutsättningar för att nå Göteborgs Stads mål om en klimatneutral stad med en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser år 2050.

Hoppet är ett undersökande byggprojekt som prövar sig fram med olika processer och material för att hitta optimala lösningar. Det är som att lägga ett näst intill omöjligt pussel, men i nära samarbete med experter, innovatörer, entreprenörer och leverantörer arbetar vi för att alla bitar ska falla på plats. På så sätt kan vi driva på omställningen till ett hållbart samhällsbyggande. Att skapa intresse och förståelse för behovet av fossilfria material och metoder inom dessa målgrupper är viktigt för att vi ska kunna inspirera till förändring.

Läs mer om Hoppet här.

Kontakt

Elsa Fahlén – innovationsledare

Angelica Karlsson – bitr. byggprojektledare

Nås via mejl: hoppet@lf.goteborg.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare