6 juli 2016

Jubileumssatsningar

Här hittar du både Göteborgs Stads jubileumssatsningar och jubileumssatsningar från fler än 150 aktörer inom olika områden som akademi, näringsliv, offentlig verksamhet, organisationer och föreningar. Alla bidrar till Göteborgs 400-årsjubileum.

Created with Sketch. Filtrer

Stadens jubileumssatsningar

Blå & gröna stråk och oaser
Blå & gröna stråk och oaser

Det ska vara enkelt att röra sig och mötas över stadsdelar, koppla av och uppleva kultur och natur. I linje med vad göteborgarna efterfrågat utvecklas därför blå & gröna stråk och oaser runt om i staden. Ambitionen är att till jubileet skapa sociala, kulturella och ekologiska mötesplatser i staden.

Hållbarhet

EcoRide
EcoRide

Göteborgsbaserade Ecoride arbetar med att bidra till en bättre miljö genom att välja elcyklar framför bensindrivna fordon. Inför Göteborgs 400-årsjubileum kommer de att vara delaktiga i jubileet genom att ta fram en unik och begränsad jubileumscykel.

Frölunda Kulturhus och Lokalförvaltningen
Frölunda Kulturhus och Lokalförvaltningen

Taket på Frölunda Kulturhus blir grönt. Under 2020 kommer det 15 000 kvm stora taket att gå från grått till grönt och berikas med solceller.

GreenhackGBG
GreenhackGBG

GreenhackGBG är Göteborgs Stads kanal för hållbara livsstilar, där medskapandet och görandet står i fokus. Vi tror att vi kan göra Göteborg hållbart tillsammans och bjuder in alla göteborgare att bidra med sina idéer, tankar och kunskap.

Göteborgs stad Mänskliga Rättigheter och nationella minoriteter
Göteborgs stad Mänskliga Rättigheter och nationella minoriteter

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är Sveriges nationella minoriteter. De är en viktig del av Göteborgs historia. Tillsammans arbetar vi för en hållbar framtid för alla där mänskliga rättigheter efterlevs. Göteborgs stad skapar förutsättningar för inflytande genom samråd.

Göteborgs Stad Socialförvaltning Centrum Fritidsverksamheten – Generationsmöten
Göteborgs Stad Socialförvaltning Centrum Fritidsverksamheten – Generationsmöten

Fritidsverksamheten i Göteborg. Göteborgs stads fritidsverksamheter erbjuder en mångfald av möjligheter där unga kan delta och utveckla sina intressen. Genom att deltaga som jubileumsaktör får de unga ytterligare en arena där de ges möjlighet att uttrycka sig, synas och driva sina projekt.

Göteborgs Stad Socialförvaltning Centrum, Kultur och Fritid: generationsmöten
Göteborgs Stad Socialförvaltning Centrum, Kultur och Fritid: generationsmöten

Vi vill förmedla, till medborgare och organisationer, den glädje och de möjligheter som uppstår när möten sker oavsett ålder och här låta det ske med bilden som verktyg.

Göteborgs stad Socialförvaltning Hisingen
Göteborgs stad Socialförvaltning Hisingen

Nu tar vi chansen att göra flera generationers röster hörda kring deras upplevelser om staden genom life-filming. Genom att synliggöra barnens, föräldrarnas och mor- och farföräldrars röster så kan de lokala berättelserna från de tre torgen i Biskopsgården införlivas i stadens historia. Boende i Biskopsgården har inte samma förutsättningar som andra boende i staden vilket påverkar livsvillkor och hälsa på lång och kort sikt. När vi lyfter våra blickar och möter varandras bild på staden skapar vi en förståelse för varandra och öppnar rum.

Göteborgs Stad, Socialförvaltning Centrum – Fritidsverksamheten
Göteborgs Stad, Socialförvaltning Centrum – Fritidsverksamheten

Fritidsverksamheten i Göteborg.
Göteborgs stads fritidsverksamheter erbjuder en mångfald av möjligheter där unga kan delta och utveckla sina intressen. Genom att deltaga som jubileumsaktör får de unga ytterligare en arena där de ges möjlighet att uttrycka sig, synas och driva sina projekt.

Göteborgs Stads Leasing AB
Göteborgs Stads Leasing AB

Göteborgs Stads Leasing AB arbetar för en elektrifiering av stadens fordons- och maskinpark. Målet är 400 miljösmarta elbilar i Göteborgs Stads verksamheter år 2021.

Hoppet Lokalförvaltningen
Hoppet Lokalförvaltningen

Sveriges första fossilfria byggprojekt Hoppet ska stimulera innovation, generera kunskap och skapa bättre förutsättningar för fossilfritt byggande. Första målet är att bygga en förskola som ska stå klar 2021 och som så långt det är möjligt åstadkoms med fossilfria material och metoder. Förskolan byggs av entreprenören Derome.

IYTT-International Youth Think Tank
IYTT-International Youth Think Tank

Här möter dagens makthavare morgondagens. Inom IYTT-International Youth Think Tank sammanförs ungdomar och beslutsfattare med fokus på att stå upp för demokratin och det öppna samhället – en unik satsning där ungas åsikter får ta plats. Inom projektet IYTT arrangerade vi vår första International Youth Conference på Svenska Mässan den 11-14 oktober 2019. Vår andra ungdomskonferens genomfördes den 16-19 november 2020 på Zoom och leddes av fyra moderatorer på plats vid Visual Arena Lindholmen. Tredje ungdomskonferensen genomförs den 13-16 november 2021 på Visual Arena Lindholmen eller på Zoom.

Passalen
Passalen

Passalen är en ideell förening som verkar för att skapa inkludering för människor med funktionsvariation inom fritid, kultur och rekreation. Passalen deltar inför jubileet med driften av Jubileumsparken och arbetar för en meningsfull fritid för alla med bland annat "Alla kan segla". Passalens arbetet i Jubileumsparken kan följas via sociala kanaler.

Språkcentrum
Språkcentrum

På Modersmålsdagen, som kommer at firas digitalt i februari 2021, kommer Språkcentrums elevers alster inom projektet Hållbar Framtid under LÅ 20/21 dels att presenteras genom ”En helt vanlig dag – idag och om 20 år”, där eleverna under fria uttrycksformer skapat sina egna berättelser samt med ” Mina framtidsdrömmar” där 400 elever med foton, bilder och texter presenterar sina framtidsdrömmar, vilka även kommer att ges ut i bokform.

Städa Sverige
Städa Sverige

Tillsammans med en Göteborgs baserad partner (företag/finansiär) vill vi skapa ett miljöprojekt som dels lyfter hamnens och älvens betydelse för Göteborgs framväxt och samtidigt lyfter frågan om hållbar tillväxt och ett inkluderande Göteborg. Det är allas ansvar att bidra och vårda- älven, hamnen, havet. Idrottsungdomarna städar lokalt längs inloppet, bygger upp ett ökat ansvar för sin egna stad och får positiv goodwill från allmänhet och omgivning.

Universeum
Universeum

Universeum är Sveriges nationella vetenskapscenter och en kraftfull arena för folkbildning och utbildning. Nu växer vi för att göra mer nytta för fler. Med satsningar på life science, visualiseringsteknik, matematik och AI skapar vi nästa generation vetenskapscenter. Vi bygger också en helt ny upplevelse för de allra yngsta besökarna och driver samverkansprojektet Framtidsambassadörer som ska stärka lärandet och fördjupa ämneskunskaper i naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Kunskap och innovationskraft för en hållbar framtid är vår gåva till 400-årsjubilaren Göteborg.

Västerhavsveckan/VGR
Västerhavsveckan/VGR

Västerhavsveckan är en temavecka för havsmiljön som arrangeras årligen sedan 2008. Under veckan erbjuds aktiviteter för allmänheten med inriktning på havsmiljön. Västra Götalandsregionen är huvudman men veckan genomförs av medaktörer (universitet, institutioner, kommun, föreningar, företag mm). Veckan lyfter havets betydelse för allt liv i på och vid havet.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare