Hem / Detta är Göteborgs 400-årsjubileum
16 juni 2014

Uppdraget

Göteborg & Co har i uppdrag av kommunstyrelsen att årligen utveckla planerna för jubileet. Redan 2009 bestämde Göteborgs Stad att använda 400-årsjubileet som en milstolpe och katalysator i stadens utveckling. Just nu jobbar vi med att omsätta många av idéerna till handling och förverkliga projekten till satsningar i staden. Läs mer om jubileumssatsningarna här.

Engagerar hela staden

Tusentals idéer om hur staden kan utvecklas med sikte på jubileet har samlats in från göteborgare, stadens förvaltningar och bolag samt sju perspektivgrupper. Alla bjöds in till att delta och dela med sig av sina drömmar, idéer och förslag inför framtiden.

Sju perspektivgrupper arbetade intensivt med huvudfrågan ”Hur kan 400-årsjubileet göra ett internationellt avtryck inför framtiden?” Resultatet blev en arbetsplan och en idébok som överlämnades till kommunstyrelsen. 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om vision, mål och teman för stadens jubileumssatsning och om att ”Arbetsplanen” blir utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
Allmänhetens idéer som samlades in under inför uppstarten av jubileumsarbetet  finns samlade i boken 1680 idéer om Göteborgs 400-årsjubileum.

Hållbarhet i handling

Jubileumsarbetet präglas av hållbarhet i alla tre dimensionerna: den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Ytterst handlar det om att bygga en stad där drömmar tas tillvara, där vi som bor och verkar känner delaktighet och sammanhang, samtidigt som den lockar hit fler. Det är så vi tillsammans vill fira vår stad och göra avtryck i världen. Hållbarhets arbetet följer Göteborgs Stads beslutade policys och riktlinjer för att förvalta och genomföra uppdraget för göteborgarna bästa.

Avtryck för framtiden

Tusentals idéer, drömmar och förslag ligger till grund för de teman och mål som ska leda i visionens riktning. Hela vägen till jubileumsåret och långt där efter. Det här är värde grunden som jubileet vilar på för att bidra till utvecklingen av Göteborg.

Vision

Göteborg är internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet.

Fem mål

  1. Göra ett internationellt avtryck genom att arbeta för att Göteborg blir en stad där invånarna trivs, känner delaktighet, stolthet och framtidstro.
  2. Bli en modig förebild för hållbar tillväxt genom att uppfylla och överträffa redan beslutade mål.
  3. Vidareutveckla Göteborg och den omgivande regionen genom bred samverkan med stadens nämnder och bolag samt lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.
  4. Engagera hela staden i firandet genom att bjuda in till fortsatt öppen dialog där alla kan delta.
  5. Stärka bilden av Göteborg genom effektiv kommunikation och marknadsföring.

Omställning 2021-2023

Med anledning av covid-19 förändrades jubileumsuppdraget genom ett beslut i kommunfullmäktige 10 september 2020. Det innebär att 2021 arrangeras ett formellt, historiskt firande av den officiella födelsedagen 4 juni och ett jubileumskalendarium samlar och uppmärksammar aktiviteter som genomförs av olika jubileumsaktörer under hela året. Samverkan kring angelägna frågor i stad och region fortsätter och det stora publika jubileumsprogrammet planeras att genomföras 2023 tillsammans med göteborgare och besökare från hela världen.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare