Hem / Power to the youth 2021
21 februari 2020

Power to the youth 2021 bildades 2014 inför jubileets fokusår ”Av och med unga”. Gruppen arbetar för att unga ska få mer inflytande och är delaktiga i utvecklingen av Göteborgs jubileumssatsningar. Tillsammans verkar gruppen för att ungas behov tas tillvara i staden, hela vägen fram till 2021 och därefter. Gruppen består av 15 personer mellan 15–26 år från olika stadsdelar. Utvecklingen av gruppen sker stegvis och medlemmarna tar nu själva fram hur de vill arbeta och vad de vill fokusera på. Genom detta bidrar de till Göteborgs Stads mål att öka ungas inflytande och delaktighet.

Kontakt

Ingrid Dahlén, samordnare Power to the Youth 2021
ingrid.dahlen@goteborg.com

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare