Göteborg har en spännande religiös historia. Staden grundades av reformerta holländare och befolkades tidigt av tyska, nederländska, svenska och skotska protestanter. Men läget vid havet och internationella resor gjorde att den religiösa enheten kom att utmanas. Genom århundradena kan vi se hur staden alltmer har öppnats för religiös mångfald. Göteborg var en av de första städer där judar under slutet av 1700-talet fick tillåtelse att bosätta sig. Under 1800-talet ledde frikyrkorörelsen i form av metodism och baptism till konfrontationer med konservativ lutherdom och statskyrklighet. Göteborg var den svenska stad där det första föredraget om teosofi hölls i slutet av 1800-talet.

I Göteborg byggdes på 1970-talet den första moskén på svensk mark, och på 1980-talet blev en sikhisk spårvagnsförare som bar turban en riksangelägenhet.

Format

Kartonnage

Vikt

660 g

Antal sidor

93

Språk

Svenska

Utgivningsdag

2021-06-01

Förlag

Storge Förlag

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare