Home / Fördjupad lägesrapport om Göteborgs stadslinbana presenterad
22 mars 2019

Läs mer om den fördjupade lägesrapporten och status i projektet Göteborgs stadslinbana här.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare